Bosnian: Rađanje Novih Epistemologija: Promijenjena Struktura Znanja U Postnormalnim Vremenima (Emerging Epistemolologies The Changing Fabric of Knowledge in Postnormal Times) - IIIT
Donate

Bosnian: Rađanje Novih Epistemologija: Promijenjena Struktura Znanja U Postnormalnim Vremenima (Emerging Epistemolologies The Changing Fabric of Knowledge in Postnormal Times)

Author: Ziauddin Sardar

Paperback: 978-9-92655-501-6

eBook: 979-8-89193-207-4

Available on:

Bosnian: Rađanje Novih Epistemologija: Promijenjena Struktura Znanja U Postnormalnim Vremenima (Emerging Epistemolologies The Changing Fabric of Knowledge in Postnormal Times) Naša uvriježena, zastrajela shvatanja o znanju u postnormalnim vremenima više nemaju smisla. Ono što definiramo kao pravo znanje i način na koji ga stvaramo promijenilo se iz temelja. Pojava velike količine podataka (Big Data) i umjetne inteligencije (AI), kao i lažnih vijesti, alternativnih činjenica, krivotvorenih zapisa (deep fake) i postistine, promijenili su karakter proizvodnje znanja. Utvrđene discipline, poput ekonomije, sociologije, antropologije, političkih nauka, izgubile su svoj značaj. Osvetnički kapitalizam, zasnovan na profitom pokretanim algoritmima, samo nas vodi ka ekološkom uništenju, ali ruši i naše shvatanje onog šta zaista čini znanje. U dobu koje društva definira pitanjima znanja, neophodno je i hitno postaviti pitanje: kako se znanje proizvodi, kako se distribuira i ko odlučuje šta je pravo znanje, a šta nije? Rađanje novih epistemologija istražuje promijenjeni karakter proizvodnje znanja te kako nove epistemologije preobražavaju našu percepciju sadašnjosti i budućnosti. Autori u ovom zborniku ispituju digitalne pejzaže, zombijevske discipline, visoko obrazovanje, ulogu metafizike i epistemološku pravdu; tvrde da epistemologija ne postoji u nekakvom vakuumu, nego je određena svjetonazorom i kulturom društva i ugrađena u njih. Haos i kontradikcije, koje prate naš sve složeniji svijet, traže od nas da vidimo kroz „smog neznanja“, da tražimo nove načine mišljenja i stvaranja znanja, koji unapređuji održivost, raznolikost, društvenu pravdu, te da uvažavamo različite načine saznavanja, bivanja i činjenja. Ziauddin Sardar pisac, futurolog i pedagog, je međunarodno priznati javni intelektualac. Objavio je preko 50 knjiga, uključujući Rescuing All Our Futures (Adamantine, New York, 1998), Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader (Pluton, London, 2003), Future: All That Matters (Hodder, London, 2013.). Bio je urednik Futuresa, mjesečnog časopisa o politici, planiranju i studijama budućnosti, od 1999. do 2012. godine, a od 2006. do 2009. bio je povjerenik Komisije za jednakost i ljudska prava u Velikoj Britaniji. Direktor je Centra za postnormalnu politiku i studije budućnosti.

Paperback: 978-9-92655-501-6 eBook: 979-8-89193-207-4 Size: 6x9 inches Pages: 225 Year of Publication: 2024

February 15, 2024
in