Bulgarian: Преосмисляне на реформата във висшето образование: от ислямизация към интеграция наПреосмисляне на реформата във висшето образование: от ислямизация към интеграция на знанието знанието (Rethinking Reform in Higher Education: From Islamization to Integration of Knowledge) - IIIT
Donate

Bulgarian: Преосмисляне на реформата във висшето образование: от ислямизация към интеграция наПреосмисляне на реформата във висшето образование: от ислямизация към интеграция на знанието знанието (Rethinking Reform in Higher Education: From Islamization to Integration of Knowledge)

Author: Ziauddin Sardar & Jeremy Hanezell-Thomas

Paperback: 978-9-92655-503-0

eBook: 979-8-89193-211-1

Available on:

Bulgarian: Преосмисляне на реформата във висшето образование: от ислямизация към интеграция наПреосмисляне на реформата във висшето образование: от ислямизация към интеграция на знанието знанието (Rethinking Reform in Higher Education: From Islamization to Integration of Knowledge) Проект за реформа като цяло представлява промяна на парадигмата към перспектива, водена от важни съображения, включително и от целите на самото образование. Може да изисква реформиране на съществуващи дисциплини, създаване на нови, както и действие в съответствие с текущото знание ( или знания) и дискурси, като действително се вземат под внимание етичните, духовните норми на мюсюлманското общество, ръководните принципи, според които то работи, което от своя страна определя главната основа на неговата същност и духовна идентичност. Вместо да създава разделения, реформата на висшето образование признава многообразието и разновидността на съвременния мрежов свят и се стреми да замени безсъдържателните и еднакви подходи към знанието с по-широко и по-креативно разбиране на реалността в различни географски ширини и култури. Умереността, балансът и ефективната комуникация са главните характеристики на основната философия. Надяваме се идеите и разсъжденията, предложени в тази нига, да стимулират по-нататъшен дебат и дискусия по въпросите, които са обект на изследване. Целта е да се генерират освежаващи, ефективни и практични предложения във всички области на висшето образование, които биха могли да обогатят и подкрепят проекта за реформа на висшето образование в мюсюлманските общества. Каним изследователи и експерти да се присъединят към този творчески обмен на мнения, като представят своите идеи, критики и оригинални приноси. Зиауддин Сардар писател, футурист и педагог, е международно известен публичен интелектуалец. Той е публикувал над 50 книги, включително Rescuing All Our Futures (Adamantine, New York, 1998), Islam, Postmodernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader (Pluto, London, 2003) и най-скоро Future: All That Matters (Hodder, Лондон, 2013). Той е бил редактор на Futures, месечното списание за политика, планиране и изследвания на бъдещето, от 1999 г. до 2012 г. и е служил като комисар в Комисията по равенство и човешки права на Обединеното кралство от 2006 г. до 2009 г. Той е директор на Центъра за постнормална политика и бъдещи изследвания. Джеръми Хензъл-Томас е научен сътрудник в Центъра за ислямски изследвания към Университета в Кеймбридж и изпълнителен редактор на Critical Muslim. Бил е член на изпълнителния комитет на Асоциацията на мюсюлманските учени в социалните науки (AMSS UK) и първият председател на Форума срещу ислямофобията и расизма (FAIR). Той е основател и главен изпълнителен директор на Book Foundation, организация, която работи с партньорски институции в Обединеното кралство и САЩ за подобряване на разбирането на исляма на Запад.

Paperback: 978-9-92655-503-0 eBook: 979-8-89193-211-1 Size: 6x9 inches Pages: 318 Year of Publication: 2024

February 22, 2024
in