Donate

Azeri: Şəriətin məqsədləri (Maqasid Al-Shariah: A Beginner’s Guide), Jasser Auda,, IDRAK, 2012, 144pp.

Azeri: Şəriətin məqsədləri (Maqasid Al-Shariah: A Beginner’s Guide), Jasser Auda,, IDRAK, 2012, 144pp.